Vill du veta mer?

Vill du veta mer om detta och vara med och forma vandringen och göra den möjlig?

Välkommen den
16/4 Kyrkans gård – Lockörn Gamla Läckövägen 43 Lidköping. Kl 18 Mässa kl 19 Workshop
Eller….
17/4 Kyrkans Hus Kyrkogatan 5 Skövde
Kl 18 Mässa kl 19 Workshop.

För mer info
Mikael Kjell 0708-203 880 mikaelpilgrim@gmail.com
Stina Järvinen 0500-476527 stina.jarvinen@svenskakyrkan.se

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s