Målet

Målet
Eller är det bättre att säga att målet är det som sker med oss under vandringen och vägen.
I gemenskap, upplevelser, möten och samtal med Gud och varandra

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s